"
skip to Main Content

Câu hỏi thường gặp

Người Singapore nên tìm sự giúp đỡ từ ai khi đang ở nước ngoài?

Nếu người Singapore chẳng may gặp nạn ở nước ngoài có thể tìm tới Lãnh Sự
Quán Singapore ở nước đó trong hoặc sau giờ làm việc. Tuy nhiên chú ý rằng Đại Sứ Singapore gần chỗ bạn không nhất thiết phải được công nhận tại nước bạn đang ở. Nếu không có Đại Sứ Singapore gần nơi bạn, bạn có thể gọi cho cán bộ phụ trách MFA ở Singapore (+65) 6379-8800.

Những giấy tờ nào cần cho việc hồi hương thi hài?

Flying Home sẽ hỗ trợ giải quyết các giấy tờ cần thiết với các cơ quan liên quan.

Các giấy tờ yêu cầu:

Giấy chứng tử bản gốc (một bản dịch tiếng anh nếu bản gốc là tiếng nước ngoài);
Hộ chiếu;
Giấy phép xuất/nhập khẩu.
Tuy nhiên yêu cầu của mỗi nước có thể không giống nhau, chúng tôi sẽ hỗ trợ chi tiết cho từng trường hợp.

Người nước ngoài được phép chôn cất hay hoả táng ở Singapore không?

Người nước ngoài được hoả táng ở Singapore nhưng bạn phải tự mua hộc đựng tro ở nhà lưu tro cốt tư.

Người nước ngoài chỉ được chôn cất ở Singapore nếu người thân là công dân Sing hoặc cư dân thường trú ở đây.

Back To Top