"
skip to Main Content

Tiêu chuẩn Dịch Vụ

Tiêu chuẩn Dịch Vụ

Chúng tôi tuân thủ 1 cách nghiêm khắc những qui tắc đạo đức và tiêu chuẩn hành nghề. Công việc của chúng tôi luôn đề cao sự riêng tư tính bảo mật, sự tôn trọng và nhã nhặn đối với khách hàng. Nổ lực của chúng tôi là để hiểu rõ hơn nhu cầu của từng cá nhân hay gia đình nhằm đáp ứng sự hài lòng của họ. Với chúng tôi việc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng thì rất cần thiết giúp cho họ có thể nắm rõ qui trình vận chuyển thi hài người quá cố hồi hương.

Back To Top