“Cảm ơn vì một dịch vụ hoàn hảo. Chúc các bạn luôn may mắn và thành công. ACM số 1”